Detsembris alustasime koostööd Vaeliouga, kelle eesmärgiks sarnaselt Firmafitnessile on läbi andmepõhise lähenemise luua tugev töökultuur. 

 

Tänu sellele tõmbab ettevõte ligi parimaid kandidaate, mis loob soodsa pinnase ettevõtte arenguks ja kasvuks pikemas plaanis. 

 

Andmepõhine lähenemine, mis see veel on?

 

Head ettevõtte kultuuri saab luua ainult läbi alt-üles lähenemisviisi, mille puhul osalevad alluvad juhtimises, andes juhile mõista kuidas ja kuhu nad soovivad, et neid juhitaks. See saab aga tõeliselt toimida vaid juhul kui põhineb reaalsetel andmetel, mitte vaid kõhutundel. 

 

Vaeliou teenuse alustalaks on teaduspõhine lähenemine, milles uuritakse võrdselt nii iga indiviidi väärtusi ja ootusi kui ka meeskonna omi kogumina. Iga meeskond on erinev ning iga liige selles peaks tundma, et tema ideedele pööratakse tähelepanu. Vähem tähtis ei ole aga ka meeskonna identiteet tervikuna, sest koos inviduaalsete väärtustega moodustavadki need ettevõtte kultuuri.

 

12 identiteedi elementi 

 

Tänu meie teaduspõhisele lähenemisele on võimalik välja selgitada, kas ja millises valdkonnas teie ettevõte tuge vajab, et oma tõelist potentsiaali realiseerida. 

 

Uuringud näitavad, et 12 identiteedi elementi on eduka ettevõtte kultuuri ülesehitamisel kriitilised edutegurid. Seega vajab kultuur alt-üles lähenemist, kus rõhk on pandud meeskonna individuaalsetele rollidele ja identiteedile. 

 

Kaug- ja hübriid töökeskkondade lisamiseks on vaja uuenduslikke tehnoloogilisi ja muid lahendusi, mis aitavad inimestel suhelda ja koostööd teha.  Vaeliou pakub selgeid ja mõõdetavaid kontseptsioone selles osas, mis on ettevõtte kultuur ja kuidas inimeste identiteet(id) sellele kaasa aitavad. See on tehtud kättesaadavaks praktilises ja mõõdetavas SaaS-i tööriistas, mis tagab statistilise usaldusväärsuse.

 

4 võtmetegurit 

 

Oleme jaganud oma toetusvaldkonnad nii-siis kaheteistkümnesse kategooriasse, millest joonistuvad välja neli olulisimat:

 

  1. Põlvkond – kuidas võtta parim tiimidest, kus koos töötavad erinevad generatsioonid
  2. Rahvus – kuidas teha koostööd ja jõuda uutele turgudele
  3. Geopoliitika – kuidas teha koostööd erinevates aja- ja kultuurivööndites
  4. Heaolu – kuidas toetada keha ja meelt viisil, mis aitab saavutada täit potentsiaali

 

Nähtav ja tuntav kasu 

 

Pärast Vaeliou rakenduse kasutamist on meeskondade tagasiside olnud väga positiivne. Nad märkisid üldiselt, et oli tõeliselt silmiavav visualiseerida, kuidas nad meeskonnana töötasid. Eriti, kus olid tekkinud lüngad  ja millised tugevused kattusid.

 

Meeskonna identiteedi ja käitumisomaduste visuaalne kaardistamine ajendas neid nägema nende tugevuste kattumist. Selle tulemusena hakkasid nad mõistma kolleegidega kogemuste jagamise ja neist õppimise väärtust. Näiteks õppides tundma asjakohaseid geopoliitilisi olukordi ning nende mõju ärile ja klientidele. Või heaolu olulisust, et parandada kõigi meeskonnaliikmete tuju ja motivatsiooni.


Tegeledes läbimõeldult sellega, mis päriselt loeb, on tulemused kiired tulema. 

 

Koostöös on Firmafitnessi ja Vaeliouga on sinu ettevõttell võimalik:

 

 

Mitte ainult treeningud

 

Firmafitnessis töötame igapäevaselt selle nimel, et teie ettevõttele pakkuda suurimat väärtust alates kehalisest aktiivsusest lõpetades strateegilise lähenemisega meeskondade loomisele ja seeläbi ettevõtte kasvule ja arengule. 

 

Oleme suurima heameelega partneriks HR-tiimile korraldades erinevaid üritusi või viies teie ettevõte kokku meie globaalsete partneritega, kellel on väga hea kogemus ettevõtete käivitamisel ja hübriidtööga edukal toimetulemisel.