Kas teadsid, et vaimne tervis tähendab midagi palju enamat kui psüühikahäire või psüühilise häire puudumist? 

Vaimne tervis on meie üldise heaolu oluline ja lahutamatu osa – see on seotud meie mõtlemise, tunnete ning ümbritseva maailma suhestumisega. Seega mõjutab vaimne tervis seda, kuidas me iseend, teisi ja ümbritsevat keskkonda kogeme, mis omakorda mõjutab meie stressitaset, otsustusvõimet ning suhteid töökaaslaste ja teiste inimestega.

Vaimne tervis on heaoluseisund, mille abil suudame toime tulla igapäevase elu pingetega, realiseerida oma võimeid ning töötada produktiivselt.

Järgnevalt küsi endalt, kas sa tead, kuidas Sul vaimselt läheb. Vastuste leidmiseks vasta järgnevatele küsimustele:

* Mida mu lähedased vastaksid, kui neilt küsitaks, kuidas mul läheb?

* Kui palju nädalas kulutan aega töö tegemisele, meelelahutusele, lähedastega aja veetmisele ja enda hobidele?

* Kas olen aja planeerimises efektiivne?

* Kui efektiivne olen eesmärkide püstitamises ja täitmises?

* Milline on minu sisemine kõne? Kas suudan negatiivsed mõtted enda jaoks kasulikuks ümber sõnastada?

* Kas oskan ennast julgustada ja tunnustada?

* Kas ma oskan lõõgastuda?

Tihti on just aja planeerimise oskus, või pigem selle puudumine, üheks suureks vaimse heaolu mõjutajaks. Pidevas ajahädas elamine tõstab stressitaset. Näiteks, veetes pikki tunde tööd tehes ei jää piisavalt aega meeldivatele tegevustele või lähedastega koos aja veetmisele.

Kuidas aga ära tunda, mil oleme liialt ühte äärmusesse läinud?

Järgnevate punktide abil saad hinnata, kas Sul on kõik hea vaimse tervise tunnused.

Hea vaimse tervise tunnused on:

* võime inimestega suhelda;

* võime ja soov vastastikusteks suheteks ja isiklike tunnete väljendamiseks;

* võime õppida, töötada, osaleda sotsiaalses elus ja püüelda edu suunas;

* pingutamine raskuste ületamiseks;

* oskus teha vahet oma mõttemaailma ja välise tegelikkuse vahel ka rasketes olukordades ja stressi korral;

* sotsiaalne iseseisvus;

* individuaalne loovus;

* psüühiline paindlikkus, võime kaitsta end kahjulike tegurite eest ka rasketes tingimustes.

Kuidas tunned? Kas kõik hea vaimse tervise tunnused on olemas? Kui tunned, et päris kõikidele punktidele ei saanud positiivselt vastata, ei pruugi tegemist olla veel vaimse tervise probleemiga.

Loe järgnevalt, millal on tegemist vaimse tervise probleemiga.

Vaimse tervise probleemid

Kui inimene tunneb ennast kurvana, kas sellisel juhul on tegemist mööduva tujutuse või meeleoluhäirega? Vaimne häire tähendab seda, et negatiivsed või häirivad tunded ja vastav käitumine ei möödu, vaid hakkavad segama igapäevaeluga toimetulekut. Siis on vaja abi otsida kas psühhiaatrilt või perearstilt.

Pikem kurvameelsus võib aset leida pimedal talvisel perioodil. On vägagi levinud, et inimesed tunnevad end kurvameelselt hilissügisel ning vabanevad sellest tundest kevadel või varasuvel. Tegemist on hooajalise meeleoluhäirega ehk “talvedepressiooniga”.

Järgmises blogipostituses saad teada, mida tähendab “talvedepressioon”, kas tegemist on vaimse tervise häirega ning kuidas seda seljatada.

Lõpetuseks aga pea meeles:

* Hoolitse oma vaimse tervise eest samamoodi nagu oma füüsilise tervise eest.

* Hea vaimne tervis ei tähenda seda, et me ei koge kunagi kurbust, muret, viha või lootusetust. Me kogeme kõik erinevaid tundeid – vahel on need positiivsed, vahel negatiivsed.

* Vaimse tervise probleemides pole keegi ise süüdi.