Title Image

ErgoService

ErgoService

Aitame ettevõtetel luua ergonoomilisi töökohti arvutiga töötajatele ja kontoris, et vähendada sundasenditest tulenevaid terviseprobleeme ja haiguspäevi

Eesmärk

Meie eesmärgiks on tutvustada ettevõtetele ja töötajatele nende vajadustest lähtuvalt ergonoomilisi lahendusi kontoritööks läbi teadlikkuse suurendamise ja innovaatiliste töövahendite proovimise. Külastame kokkulepitud ajal teie ettevõtet ja õpetame Teie kollektiivile arvutiga
töötamise ja ergonoomika põhitõdesid üles seatud näidistöökoha näitel. Tutvustame töövõtteid, asendeid, asendivahetusi, töö- ja puhkeaja intervalle, mõõdame ja kohandame valgustuse. Lisaks õpetame kasutama ergonoomilisi töövahendeid arvutiga töötamiseks.

 

Kellele

Sobib ettevõtetele, kus töötatakse arvutiga. Soovi korral on võimalik ergonoomilisi töövahendeid proovida kuni 1 nädala. Vahendid paigaldatakse soovija töökohale. Samuti oleme toeks testimisperioodi vältel.

 

Kestvus
0,5-1h

 

Külastuseks on vajalik

Sobilik ruum, mis on varustatud vähemalt ühe laua ja töötooliga ning voolu võimalusega. Edaspidiseks on võimalik kokku leppida personaalsed töökoha hindamised ja kohandamised Teie töötajatele.

Soovid lisainformatsiooni või hinnapakkumist? Kirjuta julgelt!