Title Image

Kliendilepingu tingimused

 1. Kliendileping on sõlmitud OÜ FirmaFitness ja Kliendi vahel OÜ FirmaFitness poolt pakutava personaaltreeneri teenuste kasutamiseks.
 2. Kliendileping annab Kliendile õiguse kasutada OÜ FirmaFitness teenuseid ja kohustab OÜ FirmaFitness osutama personaaltreeneri teenust vastavalt Kliendilepingus kokkulepitule.
 3. Kliendileping sõlmitakse tähtajaliselt. Kui Klient jätkab teenuse kasutamist, pikeneb leping automaatselt vastavalt ostetud paketile.

 

 1. Tasumine ja arveldamine
  1. Paketi maksumus on kirjas Hinnapakkumises.
  2. Paketi maksumus tasutakse ühekuiste maksetena OÜ FirmaFitness pangakontole EE817700771002106516. Kliendil tuleb tasuda alanud kuu eest ette.
  3. Kliendil on õigus paketti vahetada, teavitades sellest kirjalikult OÜ FirmaFitness vähemalt 7 kalendripäeva ette.
  4. OÜ FirmaFitness väljastab Kliendi ettemaksuarve kord kuus algava kuu kohta. Arve esitatakse elektronposti teel.
  5. Klient tasub OÜ FirmaFitness poolt esitatud arved arvel näidatud tähtajaks. Arve loetakse tasutuks selle laekumisel OÜ FirmaFitness pangakontole.
  6. Arve tasumisega viivitamisel tasub Klient viivist arvestusega 0,1% tähtajaks tasumata summalt päevas. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks viivised ja seejärel põhikohustused.